Disclaimer

Kreko b.v. (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 23038772), hierna te noemen Kreko b.v., verleent u hierbij toegang tot de websites: www.kreko.nl , https://online.kreko.nl , https://www.krekokerstpakketten.nl , https://www.experience-center.info en biedt u de gelegenheid om hiervan gebruik te maken. Kreko b.v. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u melding hierover te hoeven doen.


Auteursrechten

Alle rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot onze internetsites, zoals de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Kreko b.v.. Verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kreko b.v., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke goederen en/of diensten anders aangegeven is.


Beperkte aansprakelijkheid

Kreko b.v. zal zich zoveel mogelijk inspannen om de inhoud van websites up to date te houden en/of aan te vullen. Ondanks alle mogelijke inspanning is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De aangeboden diensten en/of goederen op de websites biedt Kreko b.v. u aan zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De wijzigingen op de websites van Kreko b.v. kunnen worden uitgevoerd zonder voorafgaande mededeling van Kreko b.v.. In het bijzonder zijn alle prijzen op de websites van Kreko b.v. onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Voor hyperlinks naar websites of diensten van derden op de websites van Kreko b.v.kan Kreko b.v.nooit aansprakelijkheid aanvaarden.


Prijzen en Promoties

Prijzen en promoties, welke we vermelden op onze websites, folders en (digitale)nieuwsbrieven, zijn altijd vrijblijvend en onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten en gelden zolang de voorraad strekt. De genoemde prijzen zijn altijd exclusief BTW.


E-maildiensten

U ontvangt digitale serviceberichten van Kreko b.v. wanneer u organisatie een klantnummer heeft bij Kreko b.v.. U ontvangt digitale nieuwsbrieven wanneer u zich heeft aangemeld voor onze e-maildiensten. Uw gegevens worden door Kreko b.v. zorgvuldig behandeld en beveiligd.


Deze Disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.