MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. MVO is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Omdat VHC Kreko een bedrijf is dat maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel heeft staan, maakt het bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan, voor alle belanghebbenden. Elke beslissing heeft immers invloed op (bijvoorbeeld) medewerkers, klanten, maar ook voor omwonenden, leveranciers en de “maatschappij” in algemene zin.

MVO is echter geen product! Het is geen label, keurmerk of logo, die we ergens op plakken. Het is een bewustwordingsproces. Ook voor de toekomst zal het verduurzamen van de bestaande bedrijfsactiviteiten voortgang vinden. Veelal op basis van een win-win situatie voor mens, maatschappij en leefomgeving. Nu is MVO wellicht nog een hype of vaag begrip, over een tijdje weten we niet beter en is het algemeen goed.