Bio, Eko & Fairtrade

VHC Kreko en Biologisch, EKO en Fairtrade

Door nauwe samenwerking met importeurs en leveranciers van biologische, EKO en fairtrade producten streeft VHC Kreko naar een volledige belevering van ondernemers, die bewust kiezen voor bio, EKO en/of fairtrade producten.

Duidelijk zal zijn dat inmiddels een redelijk deel van ons assortiment zal bestaan uit deze producten. Dit aandeel zal voor de komende tijd alleen maar stijgen, daar steeds meer afnemers van VHC Kreko verantwoording willen nemen voor eerlijke producten.

Wat is Fairtrade?

Fairtrade handel gaat uit van het principe dat hardwerkende boeren en boerinnen in vooral tropische landen uitstekend voor zichzelf en hun gezin kunnen zorgen en helemaal geen geld voor ontwikkelingshulp nodig hebben, wanneer ze een fatsoenlijke prijs ontvangen voor hun producten. De fairtrade handel geeft mensen in ontwikkelingslanden deze fatsoenlijke prijs en allerlei andere hulp en probeert mensen zo een menswaardig bestaan te laten opbouwen in hun eigen land.

De verkoop van de producten van de producent vindt vaak plaats via zogenaamde koepelorganisaties, die de producent tevens overige diensten aan kan bieden. Koepelorganisaties verkopen de producten dan aan importeurs. Deze kopen niet alleen de producten aan, maar investeren ook in de producent. Tenslotte koopt de groothandel (VHC Kreko) weer fairtrade producten bij de importeur om deze op de Nederlandse horeca markt te verhandelen.

Het EKO-keurmerk

Het EKO keurmerk claimt dat het product (landbouwproducten en voedingsmiddelen) biologisch is. Dat wil zeggen dat het voldoet aan de wettelijke biologische voorschriften. 

Skal voert aangekondigd en onverwacht inspecties uit en ziet toe op de hele biologische keten van boer tot aan detailhandel. Het EKO keurmerk wordt gevoerd door producenten. Ieder biologisch bedrijf wordt gecontroleerd door Skal. Deze controle-organisatie ziet er op toe dat het bedrijf zich aan de EKO eisen houdt. Wie aan de voorschriften voldoet mag het product ‘biologisch’ noemen en het EKO keurmerk gebruiken. De onafhankelijke SKAL organisatie is wettelijk eigenaar en merkhoudster van het EKO keurmerk.

  • Plaatsvinden van vruchtwisseling
  • Toepassen van bodemverbetering met organische mest of plantresten
  • Het op natuurlijke wijze houden van dieren (uitloop, weidegang, voldoende ruwvoer, onder diervriendelijke omstandigheden en met voldoende ruimte)
  • Alle ingrediënten van levensmiddelen moeten van biologische oorsprong zijn
  • Geen gebruik van GGO (genetisch gemodificeerde organismen)
  • Geen kunstmest gebruikt
  • Geen gebruik van chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen.
  • Preventief medicijngebruik
  • Diverse ingrepen